Home / Dagbesteding en naschoolse programma’s

Dagbesteding en naschoolse programma’s

Een jongere kan moeite hebben om mee te komen op school. Het behalen van een diploma of het krijgen van een baan kan zelfs uit zicht raken. De oorzaak is niet altijd eenvoudig te duiden, maar vaak zijn aanhoudende problemen tussen de leerling en begeleiders en/of andere scholieren het gevolg. Onze dag- en naschoolse programma’s bieden een oplossing.

Binnen onze dagbesteding en naschoolse programma’s is er ruim aandacht voor complexe (gedrags)problematiek die ervoor zorgt dat jongeren niet meekomen in het reguliere onderwijs. De programma’s zijn gericht op dagbesteding, en dagactivering. De keuze uit begeleiding en therapie is divers: gedragstraining, psychomotorische therapie, psychosociale therapie, psycho-educatie, creatieve therapie, pedagogische begeleiding en mentoraat behoren tot de mogelijkheden. Het doel voor de cliënt is normalisatie en perspectief op onderwijs of doorstroom naar een leerwerktraject of werk.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over onze dagbesteding en naschoolse programma’s.

Top