Home / Nieuws

Nieuws

UITBREIDING ZORGAANBOD ALL4CARE 

Zorgcombinatie All4Care heeft haar dienstverlening in de jeugd- en gezinszorg uitgebreid. Door aansluiting van enkele gespecialiseerde zorgaanbieders kan de groep nu nog meer cliënten in West-Brabant en Zeeland op maat bedienen.

“De dienstverleners binnen All4Care bieden hoogwaardige, kwalitatieve zorg die kleinschalig is opgezet en zeer toegankelijk is voor cliënten,” zegt Michel Driessen, oprichter van All4Care en directeur van hoofdaannemer Conaction. “Doordat onze bandbreedte groter wordt, kunnen we nog sneller passende zorg aanbieden. Bovendien hebben we zo meer slagkracht om in te spelen op schommelingen in het zorglandschap. Als andere partijen niet langer de juiste zorg kunnen bieden, is het voor cliënten prettig dat All4Care dat wel kan,” aldus Driessen, wijzend op het feit dat de continuïteit van zorgaanbod in West-Brabant en Zeeland soms onder druk staat.

Hieronder een overzicht van alle zorgverleners binnen zorgcombinatie All4Care.

Klaver4 
Klaver4 uit Woensdrecht is vanaf het begin als combinant bij de groep betrokken. Deze stichting voor zorg en welzijn biedt individuele hulp aan jongeren en volwassenen en heeft onder meer de begeleiding van mensen met autisme als specialiteit. Kok: “Ook de andere partners bieden een zorgpakket met daarbinnen specialisaties in de behandeling. Samen kijken we welk aanbod passend is en zorgen we ervoor dat de hulp dichtbij de cliënt wordt georganiseerd.”
www.klaver4.nl

Trivers
Het Roosendaalse Trivers, praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie, is dit jaar als hoofdaannemer toegetreden tot All4Care. “We nemen samen de verantwoordelijkheid voor het welzijn van de cliënt en blijven na diagnose tijdens de behandeling betrokken”, zegt praktijkhouder Joyce Jongeneelen. Trivers is onder andere gespecialiseerd in dyslexie en logopedie, kennisvelden die eerder niet binnen All4Care waren vertegenwoordigd. De winstpunten zijn volgens Jongeneelen aanzienlijk. “De gezamenlijke voordeur biedt overzicht voor cliënten en verwijzers en vergroot de toegang tot onze zorg.”
www.trivers.nl

Edu-Smart
Edu-Smart helpt hoogsensitieve kinderen in hun ontwikkeling door begeleiding van het kind en de ouders. De organisatie uit Bergen op Zoom is al langer als onderaannemer bij All4Care betrokken. Naar grote tevredenheid, volgens oprichter Patricia van Turnhout. “All4Care vergroot het bereik van onze organisatie. Belangrijk, als je bedenkt dat een op de vijf kinderen hoogsensitief is. Zij en hun ouders hebben vaak moeite met het vinden van goede begeleiding, dat willen we graag veranderen.”
www.edu-smart.nl

Lydia, zorg voor jeugd
Lydia, zorg voor jeugd, christelijke praktijk voor psychische zorg in Zevenbergen, ervaart sinds haar aansluiting bij All4Care eveneens voordelen voor cliënten. Eigenaar Lydia Stapper: “De kinderen waarmee ik werk voelen zich gezien door onze gezamenlijke aanpak. Hun welzijn staat voorop, zorg wordt op maat georganiseerd vanuit de behoefte in plaats van het aanbod. Daar spreekt respect uit voor het individu en daar voel ik mij ook als behandelaar fijn bij.”
www.lydiazorgvoorjeugd.nl

De Leylinde
Praktijk de Leylinde in Rilland geeft begeleiding en behandeling aan jeugd en volwassenen met leer- en gedragsproblemen. De zorgvraag is volgens directeur Anja Koelen vaak complex en de zorgcombinatie weet daar effectief op in te spelen. “Er lopen korte lijnen tussen de aangesloten organisaties. Daardoor is een therapeut die wij mogelijk nog niet in huis hebben eenvoudig bij te schakelen indien nodig. We hebben vaak te maken met kinderen die niet vooruit komen en ouders die overbelast zijn door de situatie waar ze in zitten. De samenwerking binnen All4Care biedt snel uitkomst in dergelijke situaties en dat is echt winst voor de cliënt.”
www.de-leylinde.nl

Back to Basic
De jongeren- en gezinscoaching van het Eindhovense Back to Basic is een nieuwe partner binnen All4Care. De organisatie biedt coachingstrajecten op basis van ervarend leren. Buitenactiviteiten spelen een grote rol en kunnen worden gevolgd door bijvoorbeeld thuis- en schoolbegeleiding. Back to Basic is al enige jaren actief in meerdere provincies. “In West-Brabant kunnen we door de samenwerking met All4Care nu ook jongeren en gezinnen begeleiden zonder het organisatorische wiel opnieuw uit te hoeven vinden,” zegt oprichter Michiel Verzellenberg. Hij geeft aan graag informatie uit te wisselen met de partners om cliënten beter te helpen. “Back to Basic heeft veel ervaring met jongeren die liever doen dan praten. Andere partners kunnen gebruik maken van die expertise, zoals wij graag leunen op hun kennis van zaken.”
www.btobasic.nl

EiE
Ook nieuw binnen All4Care is EiE, dat staat voor Expertise in Ervaren. Deze praktijk voor psychomotorische therapie heeft vestigingen in Etten-Leur en Middelburg en behandeld jongeren en gezinnen. “Wij werken ervaringsgericht en zien cliënten niet los van het systeem waar ze toe behoren”, zegt eigenaar Maikel Mol. “Onze expertise op het gebied van gezinstrajecten was nog niet aanwezig binnen de zorgcombinatie. Voor de zorgvraag leveren wij dus een concrete aanvulling op de mogelijkheden. De werking van All4Care past heel goed bij ons: laagdrempelig aanbod, dicht bij huis georganiseerd en zonder onnodige lagen tussen de verschillende aanbieders. Ons doel is om zoveel mogelijk mensen kwalitatieve hulp te bieden en daar draagt onze deelname aan de zorgcombinatie aan bij.”
www.e-i-e.nl

Conaction
All4Care is opgericht vanuit het in Roosendaal gevestigde Conaction. Deze aanbieder van hoogcomplexe jeugdzorg met specialisaties in ambulante begeleiding, dagprogramma & behandeling en wonen met zorg, is hoofdaannemer van de zorgcombinatie.  Directeur Michel Driessen: "Wij bieden laagdrempelige voorzieningen zoals de andere partners van All4Care. Cliënten kunnen elk moment binnenlopen op onze locatie voor laag-  en hoogcomplexe zorg, evenals bij onze BSO en kinderopvang Don Bosco."
www.conaction.info

 

 

 

 

 

 

WONEN IN FASEHUIS KLAVER4

Begin februari dit jaar hebben de eerste jongeren hun intrek genomen in het fasehuis van Klaver4 in Goes. De jongeren wonen hier in een huiselijke sfeer onder begeleiding en werken toe naar zelfstandig wonen.

In het fasehuis is plaats voor zeven jongeren (16-23 jaar) die een zinvolle dagbesteding (bijvoorbeeld school of werk) hebben. Indien nodig wordt daarvoor ondersteuning geboden. De bewoners leven in groepsverband, maar hebben allemaal hun eigen kamer. Ze oefenen in een veilige, huiselijke setting alle aspecten van het zelfstandig wonen, zoals met geld omgaan, koken, schoonmaken en het maken van een goede dag- en weekindeling. Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig.

Werken aan zelfstandigheid
Samen met de jongeren wordt bekeken welke ondersteuning zij nog nodig hebben en welke aspecten van het dagelijks leven ze zelfstandig kunnen vormgeven. Zo wordt toegewerkt naar volledige zelfstandigheid. Het doel is om de bewoners van het fasehuis te laten doorstromen naar een eigen woonplek.

Begeleiding eigen woonplek
Tijdens het verblijf in het fasehuis wordt samen met de jongeren gezocht naar een geschikte woonplek. Ook wordt bekeken welke ondersteuning ze daarna nog nodig hebben om de overstap naar zelfstandig wonen succesvol te maken. Na vertrek uit het fasehuis krijgen de jongeren begeleiding aan huis. Die begeleiding wordt zo ver mogelijk afgebouwd, op een tempo dat voor de jongeren haalbaar en veilig is.

 

 

NIEUWE WEBSITE CONACTION

Onlangs is de nieuwe website van stichting Conaction online gegaan. Op deze website vinden jongeren, ouders en verwijzers snel de weg naar de uitgebreide zorgmogelijkheden die de organisatie uit Roosendaal biedt.

De afgelopen tijd is het aantal voorzieningen van Conaction binnen de jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning gegroeid. Op de nieuwe website worden alle mogelijkheden helder toegelicht en zijn ze makkelijk vindbaar. Zo wordt ook digitaal invulling gegeven aan de laagdrempeligheid van de kwalitatieve zorg die de organisatie biedt.

Volwaardige plek in samenleving
Conaction werkt samen met cliënten en hun omgeving aan hun perspectief. Ondersteuning wordt afgestemd op de behoefte en er wordt backup gegeven voor het versterken van eigen kracht en verantwoordelijkheid. Het doel is om jongeren en volwassenen te helpen om een volwaardige plek in de samenleving te bemachtigen.

 

 

In ons nieuwsarchief:

 

BESCHIKBARE PLAATSEN WOONVOORZIENING

Binnen de woonvoorzieningen van All4Care is vanaf januari weer plek voor nieuwe aanmeldingen in categorieën C, D en E. De woonvoorziening biedt plaats aan jongeren uit West-Brabant West van 13 t/m 17 jaar die tijdelijk niet meer thuis kunnen wonen of een machtiging tot uithuisplaatsing hebben. 

Het doel binnen de woonvoorziening is om met aanvullende zorgtrajecten de persoonlijke situatie te stabiliseren en jongeren te begeleiden in terugkeer naar huis of zelfstandig wonen. De jongeren dienen een daginvulling te hebben met onderwijs, dagbehandeling of dagbesteding.
Voor meer informatie kunt u mailen naar info@all4care.info of bellen naar 0165-769033 en vragen naar Ariane van Dongen.

 

PLAATSEN VRIJ IN DAGBEHANDELING

Binnen All4Care wordt op de locatie De Eglantier in Roosendaal een dagbehandeling geboden. Het programma is bestemd voor jongeren tussen 13 en 17 jaar die door (een combinatie van) gedragsproblemen, hechtingsproblemen, angst en trauma’s of autisme niet meer in staat om naar school te gaan. Het intensieve dagbehandelingsprogramma is gericht op herstel en biedt begeleiding naar stabilisatie en terugkeer naar onderwijs of andere vormen van leerwerktrajecten. Het dagprogramma duurt (afhankelijk van de complexiteit) tussen de 12 en 20 weken. Het volledige programma voor dagbehandeling ziet er als volgt uit:

 • Vier tot acht dagdelen deelname per week
 • Onderzoek en behandeling
 • Psycho-educatie
 • Intensieve systeembegeleiding en gezinsondersteuning
 • Psychomotorische Therapie
 • Agressieregulatie
 • Weerbaarheidstraining
 • Gedragstrainingen
 • Onderzoek een begeleiding leergedrag en -vermogen
 • Individuele pedagogische begeleiding.

Jongeren en gezinnen die aangemeld worden voor dit programma ontvangen op meerdere onderdelen begeleiding. Dit programma kan eventueel worden aangevuld met een ouder/kind weekend waarin extra inzet plaatsvindt op het inzichtelijk maken van oude patronen, het versterken van de communicatie en de onderlinge band.

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@all4care.info of bellen naar 0165-769033 en vragen naar Michel Driessen of Wessel Schulting.

 

RESULTATEN 1 JAAR ALL4CARE

Het jaar 2018 markeerde de start van zorgcombinatie All4Care. Vlak voor het begin van 2019 kijken wij terug op een bewogen en succesvol jaar.

In februari gaven wij samen met andere zuidelijke zorgcombinaties een uitgebreide presentatie tijdens de startbijeenkomst in het Bredase Turfschip.
Voor All4Care volgde een spannende en succesvolle periode. In totaal hebben wij 24 cliënten met een hoogcomplexe verwijzing geholpen. Binnen het A/B-segment vielen twaalf verwijzingen, binnen C t/m E ook twaalf. In december kregen we twee nieuwe aanmeldingen waarvoor na de kerstperiode een zorgtraject start.

Samen
Ook in de samenwerking is All4Care gegroeid. We begonnen met zorgcombinanten Conaction, Klaver4 en Pandor en onderaannemers Lydia Zorg voor Jeugd en Edu-Smart. Daar is praktijk de Leylinde bijgekomen. Naast de vaste partners in de zorgcombinatie werkt All4Care op casusniveau samen met diverse partijen waaronder GGZ WNB, De Viersprong, Ithaka (onderdeel Emergis), Trivers, 4MB, De la Vie en andere zorgverleners.

Terugkeer naar onderwijs
Van de cliënten met een hoogcomplexe verwijzing zijn er vijf via ons dagprogramma succesvol teruggekeerd naar het reguliere onderwijs. Een jongere heeft op locatie van Conaction zelfs zijn VMBO TL diploma behaald. Een gezamenlijke inspanning vanuit de zorgcombinatie was het fundament voor deze resultaten. Daarbij is voornamelijk samengewerkt met de Koraal Groep en het opleidingstraject VSV 18+ van het Kellebeek College. Ook voor 2019 staat de zorgcombinatie All4Care open voor samenwerking binnen onderwijs/zorgarrangementen.

 

DIENSTEN ALL4CARE 2019

Ook het komende jaar biedt All4Care diverse diensten in het hoogcomplexe segment. Hieronder een kort overzicht.

 • Woonvoorziening met behandeling, systeembegeleiding en therapie en /of klinische behandeling
 • Dagbehandeling die vooral is gericht op gedragsproblematiek (structurele schooluitval, agressie en oppositioneel gedrag), hechtingsproblematiek, autisme, trauma’s en angsten
 • Ambulante begeleiding gericht op intensieve systeembegeleiding en therapie, gezinsteams (multicomplexe, verstoorde gezinssystemen en scheidingen), geweldloos verzet en nieuwe autoriteit, spoedeisende ambulante hulp (SAH) met crisisplaatsing voor maximaal vier weken
 • Domeinoverstijgende jongerencoaching met multicomplexe vraagstukken.

 

Top