Home / Onderzoek en behandeling

Onderzoek en behandeling

Het is niet in elke situatie duidelijk waarom het voor een jongere thuis en op school niet goed loopt. In zulke gevallen is het belangrijk om te onderzoeken welke aanpak tot de beste oplossing kan leiden. All4Care werkt daarvoor samen met diverse gespecialiseerde zorgverleners.

Sommige problemen hebben zoveel veel invloed op jongeren dat zij erdoor worden belemmerd in hun dagelijkse functioneren binnen de samenleving. Angst en onzekerheid spelen daarbij vaak een rol. Samen met specialisten onderzoeken we waar de problematiek uit bestaat. Daardoor kan jongeren in deze situaties hulp worden geboden in de omgang met hun gevoelens.

Top