Home / Zorgaanbieders

Zorgaanbieders

ZORGAANBIEDERS ALL4CARE 

De dienstverleners binnen All4Care bieden hoogwaardige, kwalitatieve zorg die kleinschalig is opgezet en zeer toegankelijk is voor cliënten. Hier ziet u een overzicht van onze zorgaanbieders.

 

Klaver4 
Klaver4 uit Woensdrecht biedt individuele hulp aan jongeren en volwassenen en heeft onder meer de begeleiding van mensen met autisme als specialiteit. Directeur Mariella Kok: “Ook de andere partners bieden een zorgpakket met daarbinnen specialisaties in de behandeling. Samen kijken we welk aanbod passend is en zorgen we ervoor dat de hulp dichtbij de cliënt wordt georganiseerd.”
www.klaver4.nl

Trivers
Het Roosendaalse Trivers, praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie, is een van de hoofdaannemers binnen All4Care. “We nemen samen de verantwoordelijkheid voor het welzijn van de cliënt en blijven na diagnose tijdens de behandeling betrokken”, zegt praktijkhouder Joyce Jongeneelen. Trivers is onder andere gespecialiseerd in dyslexie en logopedie, kennisvelden die eerder niet binnen All4Care waren vertegenwoordigd. De winstpunten zijn volgens Jongeneelen aanzienlijk. “De gezamenlijke voordeur biedt overzicht voor cliënten en verwijzers en vergroot de toegang tot onze zorg.”
www.trivers.nl

Edu-Smart
Edu-Smart helpt hoogsensitieve kinderen in hun ontwikkeling door begeleiding van het kind en de ouders. De organisatie uit Bergen op Zoom is als onderaannemer bij All4Care betrokken. Naar grote tevredenheid, volgens oprichter Patricia van Turnhout. “All4Care vergroot het bereik van onze organisatie. Belangrijk, als je bedenkt dat een op de vijf kinderen hoogsensitief is. Zij en hun ouders hebben vaak moeite met het vinden van goede begeleiding, dat willen we graag veranderen.”
www.edu-smart.nl

Lydia, zorg voor jeugd
Lydia, zorg voor jeugd, christelijke praktijk voor psychische zorg in Zevenbergen, ervaart sinds haar aansluiting bij All4Care eveneens voordelen voor cliënten. Eigenaar Lydia Stapper: “De kinderen waarmee ik werk voelen zich gezien door onze gezamenlijke aanpak. Hun welzijn staat voorop, zorg wordt op maat georganiseerd vanuit de behoefte in plaats van het aanbod. Daar spreekt respect uit voor het individu en daar voel ik mij ook als behandelaar fijn bij.”
www.lydiazorgvoorjeugd.nl

De Leylinde
Praktijk de Leylinde in Rilland geeft begeleiding en behandeling aan jeugd en volwassenen met leer- en gedragsproblemen. De zorgvraag is volgens directeur Anja Koelen vaak complex en de zorgcombinatie weet daar effectief op in te spelen. “Er lopen korte lijnen tussen de aangesloten organisaties. Daardoor is een therapeut die wij mogelijk nog niet in huis hebben eenvoudig bij te schakelen indien nodig. We hebben vaak te maken met kinderen die niet vooruit komen en ouders die overbelast zijn door de situatie waar ze in zitten. De samenwerking binnen All4Care biedt snel uitkomst in dergelijke situaties en dat is echt winst voor de cliënt.”
www.de-leylinde.nl

Back to Basic
Ook de jongeren- en gezinscoaching van het Eindhovense Back to Basic behoort tot het aanbod van All4Care. De organisatie biedt coachingstrajecten op basis van ervarend leren. Buitenactiviteiten spelen een grote rol en kunnen worden gevolgd door bijvoorbeeld thuis- en schoolbegeleiding. Back to Basic is al enige jaren actief in meerdere provincies. “In West-Brabant kunnen we door de samenwerking met All4Care nu ook jongeren en gezinnen begeleiden zonder het organisatorische wiel opnieuw uit te hoeven vinden,” zegt oprichter Michiel Verzellenberg. Hij geeft aan graag informatie uit te wisselen met de partners om cliënten beter te helpen. “Back to Basic heeft veel ervaring met jongeren die liever doen dan praten. Andere partners kunnen gebruik maken van die expertise, zoals wij graag leunen op hun kennis van zaken.”
www.btobasic.nl

EiE
EiE staat voor Expertise in Ervaren. Deze praktijk voor psychomotorische therapie heeft vestigingen in Etten-Leur en Middelburg en behandeld jongeren en gezinnen. “Wij werken ervaringsgericht en zien cliënten niet los van het systeem waar ze toe behoren”, zegt eigenaar Maikel Mol. “Onze expertise op het gebied van gezinstrajecten was nog niet aanwezig binnen de zorgcombinatie. Voor de zorgvraag leveren wij dus een concrete aanvulling op de mogelijkheden. De werking van All4Care past heel goed bij ons: laagdrempelig aanbod, dicht bij huis georganiseerd en zonder onnodige lagen tussen de verschillende aanbieders. Ons doel is om zoveel mogelijk mensen kwalitatieve hulp te bieden en daar draagt onze deelname aan de zorgcombinatie aan bij.”
www.e-i-e.nl

Conaction
All4Care is opgericht vanuit het in Roosendaal gevestigde Conaction. Deze aanbieder van hoogcomplexe jeugdzorg met specialisaties in ambulante begeleiding, dagprogramma & behandeling en wonen met zorg, is hoofdaannemer van de zorgcombinatie.  Directeur Michel Driessen: "Wij bieden laagdrempelige voorzieningen zoals de andere partners van All4Care. Cliënten kunnen elk moment binnenlopen op onze locatie voor laag-  en hoogcomplexe zorg, evenals bij onze BSO en kinderopvang Don Bosco."
www.conaction.info

 

 

 

 

 

 

Top